Peşine takılmak

[D] Onu takip eder duruma gelmek. Arkasından gitmek, onu takip etmek. Bir dileğini gerçekleştirmek için takip etmek.

Peşini bırakmamak

[D] Arkasına takılmak. Bir emelini, bir amacını gerçekleştirmek için her gittiği yere gidip takip etmek.

Peşkeş çekmek

[D] Bir kimseye hoş görünmek için kendi malını veya başkasının malını hediye olarak vermek. Kanunsuz, uygunsuz bir dileği gerçekleştirmek için bir malı hediye olarak vermek.

Peş peşe

[D] Arka arkaya. Birbirini takip ederek, izleyerek.

Pey sürmek

[D] Arttırma ile satışı yapılan bir mal için belli miktarda bir parayı önermek.

Peştemal kuşanmak

[D] Bir ustanın yanında yetişip, usta olan çırağa, iş yapma izni vermek. (Peştemal kuşanan çırak bu peştemal ile iş yapma diploması almış sayılırdı.)

Peynir ekmek, hazır yemek

[A] Yemek yapmak külfetinden bıkmış kimseler için peynir ile ekmek her zaman iştah ile yenecek en güzel yemek niteliğindedir.

Piliyi pırtıyı toplamak

[D] Gitmek üzere eşyalarını toplamak. Eskileri dahil, bütün eşyasını toplayıp gitmeye hazırlanmak.

Pilâv yiyen, kaşığı belinde gerek

[A] Bir işe girişmek isteyen kimseler o iş için gereken bütün araçları yanlarında hazır bulundurmak zorundadırlar.

Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın

[A] Kişi her olayda kendi çıkarını gözetmelidir. Bunun için de elinden gelen gayreti sonuna kadar harcaması gerekmektedir. Yılmamalıdır gayret göstermelidir. Kendi çıkarını bile düşünmeyen kimseden hayır beklemek doğru olmaz.

Pir pak olmak

[D] Tertemiz bir duruma gelmek.

Pire için yorgan yakmak

[D] Kendisine yapılan çok ufak bir kötülüğe karşı öç almak için; karşısındakini büyük zarara sokacak işe girişmek.

Pireyi deve yapmak

[D] Bir konuyu çok fazla büyüterek söylemek. Hiç önemi olmayan bir şeyi büyütmek.

Pir ü pak olmak

[D] Çok temiz bir hâle gelmek. Tertemiz olmak.

Pis pis gülmek

[D] Arsız arsız gülmek. Sinir bozucu bir şekilde gülmek.

Pişirip kotarmak

[D] Bir işi eksiksiz yapıp meydana getirmek.

Pişkinliğe vurmak

[D] İstenmediğini, önem verilmediğini anladığı hâlde, anlamazlıktan gelerek içinde bulunduğu davranışını sürdürmek.

Pişmiş aşa soğuk su katmak

[D] Olmuş bir işi bozmak. Tamamlanmak üzere olan bir işi çeşitli sebepler ileri sürerek bozmaya çalışmak, bozacak biçimde davranmak.

Pişmiş kelle gibi sırıtmak

[D] Çirkin çirkin gülmek, anlamsızca gülmek.

Post kavgası

[D] Bir makamı elde etmek için yapılan mücadele, çekişme.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021
Toplam 6 sayfadan 5. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 3, 4, 5, 6, Sonraki