Ah yerde kalmaz

[A] Güçlü olduğu için başkalarına kötülük eden kişilerin aldıkları ahlar, bir gün onların da kötülüklerle karşılaşmalarını sağlayacaktır. Kim başkasına kötülük ederse bir gün kendi de kötülük bulacaktır.

Batıl fikirler

[D] İnanılması mümkün olmayan, boş dayanaksız fikirler.

Çeşmeye gitse çeşmeyi kurutur

[G.S] Nereye gitse hangi işe el atsa o iş olumsuz sonuç verir. Çok şanssız olduğu için her iş de başarısızlığa uğrar. En olabilir iş dahi, o işin içine girince olumsuz sonuç verir.

Göklere çıkarmak

[D] Aşırı derecede övmek.

Her kuşun eti yenmez

[A] Kişinin dış görünüşüne aldanıp onun emrimiz altına kolayca gireceğini sanmak yanlıştır. Sessiz sakin görünen nice kişi vardır ki onlara söz geçirmek, boyun eğdirmek imkânsızdır. Baskıya karşı direnen, namusu için ölen kimseler bu sözün tipik örnekleridir.

Kabul olmayacak duaya amin demek

[D] Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olaya olacak gözüyle bakmak. Olacağına inanmak.

Tabakhaneye bok götürmek

[D] Bir işde gereğinden fazla acele etmek.

Vıdı vıdı etmek

[D] Durmadan konuşmak, etrafında bulunanları rahatsız edecek biçimde ara vermeden konuşmak.

Yol sormakla bulunur

[A] Bir işe doğru başlamak için bilmediklerimizi sormak, öğrenmek lâzımdır. Bilmediklerimizi yanlış yapmaktansa sorarak öğrenmek doğru olan yoldur.

Yüz ağartmak

[D] Güzel, beğenilecek, gurur duyulacak davranışlarda bulunmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021