Bu abdestle çok namaz kılınır

[D] Kişinin başından geçen bir olaydan aldığı ders çok uzun sürer, kişi kendisini ve davranışını bu etkiden, tecrübeden zor kurtarır.

Çam devirmek

[D] Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek, pot kırmak. Kişiye veya guruba uygun olmayan sözler sarf etmek.

Çiçeği burnunda

[D] Çok taze. Yeni. Genç.

Korkunun ecele faydası yoktur

[A] Boş yere korkmak bir fayda getirmez, olacak olur. Bunun için hayatımızı korkarak üzüntü ve tedirginlik içinde geçirmek hatalıdır.

Kuyruk acısı

[D] Eskiden kalan öfke, hınç. Daha önce karşılaşılan bir kötü olayın etkisiyle duyulan kin, intikam duygusu, hınç.

Ölümü göze almak

[D] Arzu ettiği şeyleri gerçekleştirmek için ölümü bile göze almak. Ölmekten korkmamak.

Parayı veren düdüğü çalar

[A] Toplumumuzda para en etkili silâhlardan bir tanesini oluşturur. Bunun için isteklerimizin pek çoğunu para sayesinde elde edebiliriz.

Tok evin aç kedisi

[D] Büyük bir bolluk içinde iken, hiç ihtiyacı yokken aç gözlülük eden kimse.

Yelkenleri suya indirmek

[D] Karşı koymaktan, büyük şeyler söyleyip kendini yüksekte göstermekten vazgeçip olumlu davranmak, karşısındakilerin isteklerine uymaya çalışmak.

Yürekler acısı

[D] Çok acıklı, içler acısı.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021