Alıcı kuşun ömrü az olur

[A] Yırtıcı kuşların ömrü fazla değildir. İnsanlara kötülük yapan kimseler kısa zamanda bulundukları mevkilerini kaybederler.

Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır

[A] Her küçük şeyin kendine göre bir önemi vardır, bunu iyi bilip küçüktür diyerek önemsememek doğru değildir. Bir vidası eksik olan makine önce sallanarak çalışmaya başlar, kısa sürede yalama olup çalışamaz hâle gelir. Buna bağlı olarak çalışan bütün makineler de durur. Fabrika durur, üretim durur.

Darısı dostlar başına

[D] Bütün bu güzellikler başkalarına da nasip olsun. Özellikle benim sahip olduğum imkânlara dostlarım da sahip olsun, elde etsin.

Dumanı üstünde

[D] Çok taze. Çok yeni.

Gök demir yer bakır

[D] Çok büyük imkânsızlıklar ve umutsuzluklar içinde.

Hoşafın yağı kesilmek

[D] Olaylar öyle gelişti ki verecek cevap bulamamak. Korkmak, üzüntü duymak. Şaşalamak.

Kabuğuna çekilmek

[D] Etrafı ile ilgisini kesip kendi hâlinde bulunmak. Kimse ile görüşmemek.

Kız evi, naz evi

[A] Kızını evlendirecek aileler nazlı olur. Erkek tarafının rica etmesini, üstlerine düşmesini, ısrar etmesini ister. Yapılması gereken işleri ağırdan alır ki, oğlan evi acele etsin, kendilerine rica etsin.

Lâkırdıyı çiğnemek

[D] Uzun konuşup, istediğini tam olarak anlatamamak.

Tanrı misafiri

[D] Davetsiz gelen, uğur getirdiğine inanılıp hoş tutulan misafir.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021