Beylik vermekle, yiğitlik vurmakla

[A] Bey kişi soylu ve zengindir. Zenginliğinin belirtisi de etrafında bulunanlara, yoksullara yardım ile belli olur. Yiğit kişi de atılgan kişidir. Hareketli, gözünü budaktan sakınmaz durumda olmalıdır ki onun da yiğitliği belli olsun.

Düşenin dostu olmaz

[A] Kişi zengin ve güçlü bir makamda ise etrafında pek çok kişi bulunur ve hepsi de ona dost görünür. Ama zenginliğini veya makamını kaybettiğinde, elinde imkânlar kalmadığında bu sözde dostlar onu derhal terk ederler. Kendi çıkarlarına uygun başka birinin etrafında toplanırlar.

Gülmekten kırılmak

[D] Çok gülmek. Pek çok gülerek halsiz, mecalsiz duruma girmek.

Hasmın sitemini anlamamak, hasma sitemdir

[Ö] Bir neden yokken karşımızdaki kimsenin bize yönelik hareketlerini görmemek, görmezlikten gelmek hasmın yapmak istediklerini küçük düşürmek, umursamamak lâzımdır.

Kaş yapayım derken göz çıkarmak

[D] Küçük bir işi düzelteceğim derken daha büyük bir zarara sebep olmak.

Kelâm ile kemâli birleştirmek gerek

[G.S] Kişinin olgunluğu, değeri ağzından çıkan sözler ile orantılı olmalıdır. Olgun kimseler güzel sözler söylemelidir.

Rahat yüzü görmemek

[D] Hiçbir zaman rah edememek.

Sözünün eri olmak

[D] Verdiği sözü her ne durum olursa olsun yerine getirmek. Sözünü tutmak.

Suyu çekilmiş değirmene dönmek

[D] Çalışıp hareket edemez duruma gelmek. Eli kolu bağlı kalmak.

Ucuz alan pahalı almış olur

[A] Ucuz mallar genelde kalitesizdirler. Kısa bir zaman geçtikten sonra kullanılmaz hâle gelirler. Aynı malı bir daha almak zorunluluğu doğar. Bunun için o mal bize da* ha da pahalıya gelmiş olur.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021