Pabucu dama atılmak

[D] Değerinden kaybetmek. Değerinden daha üstün başka biri bulunduğu için değersiz kabul edilmek, ikinci plâna atılmak. ,

Pabucuna kum dolmak

[D] Ortaya çıkan yenilbir durum nedeniyle tedirgin olmak. Bir engelle karşılaşmak.

Pabucunu ters giydirmek

[D] Çok zor duruma düşürerek bulunduğu yerden kaçmasını sağlamak.

Pabuç bırakmamak

[D] Hiçbir şeyden korkmamak, çekinmemek, yılmamak.

Pabuç kadar dili olmak

[D] Büyüklerine karşı saygısız davranır, saygısızca cevaplar verir olmak.

Pabuç pahalı

[D] Girişilecek işin zor, biraz da tehlikeli olduğunu anlatır.

Paçaları sıvamak

[D] Bir işe bütün gücünü ortaya koyarak başlamaya hazırlanmak.

Paçasını kaptırmak

[D] Önce isteyerek başladığı fakat sonradan beğenmeyip ayrılmak istediği bir işden kendini kurtaramamak, sıyrılamamak.

Paçavrasını çıkarmak

[D] İler tutar yerini bırakmayacak şekilde eleştirmek. İşe yaramadığını ortaya koyacak kanıtları açıklamak.

Paçayı kurtarmak

[D] İçinde bulunduğu dert ve sıkıntıdan kendini kurtarmak.

Padişah yasağı üç gün sürer

[A] Padişahlık idaresi, bir kişinin sözünün geçtiği bir yönetimdir. Keyfidir. Bugün çıkarılan yasaklar, yarın bir neden ile ortadan kaldırılırlar. Bunun içindir ki padişahların emirlerinin devamlı olacağını düşünmemek lâzımdır, olamaz.

Pahalıya mal olmak

[D] Çok para, emek harcanarak oluşturulmuş olmak.

Paket program

[D] Daha önceden (kaset veya teybe) alınıp gerektiğinde radyoda, televizyonda yayımlanan program.

Palamut çok biterse kış erken olur

[A] Uzun yılların tecrübesine dayanılarak elde edilen sonuçlara göre meşe ağaçlarında palamutun çok olması kışın erken geleceğini gösterir.

Palas pandıras

[D] Hazırlanamadan, iyice hazırlanamadan.

Palavra savurmak

[D] Bir gerçeği çok büyüterek söylemek, yalan söylemek.

Pamuk gibi

[D] Çok yumuşak, beyaz, saf ve temiz.

Pamuk ipliğiyle bağlamak

[D] Bir iş için, iyi ve sağlam bir sonuç getirmeyecek şekilde sonuçlanmak, sonuçlandırmak.

Paniğe kapılmak

[D] Telâş ve korku içine düşmek.

Papara yemek

[D] Azarlanmak. Azar işitmek.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021
Toplam 6 sayfadan 1. sayfadasınız, sayfaya git: 1, 2, 3, 4, 5, Sonraki