Un çuvalı gibi vurdukça tozar

[D] Başkalarına bir şeyi kalmadığını söylediği hâlde gerektiği zaman gerekeni zamanında hazır eder, ortaya çıkarır.

Ununu elemiş eleğini asmış

[D] Bütün görevlerini yapıp bitirmiş artık bu dünyada yapacağı bir iş kalmamış. İhtiyar olmuş.

Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur

[D] Bütün çalışmalarım ve gücüm bu kadardır, elimden bundan fazlası gelmez.

Ustanın çekici bin altın

[A] Sanatkâr kimseler birçok kişinin yapamadığı bir işi çok kısa bir sürede küçük bir hareketle yapıverirler. Uzmanların küçük davranışları çok değerlidir.

Ut yeri

[D] İnsanın cinsel organlarının bulunduğu bölge.

Utancından yere geçmek

[D] Çok utanıp sıkılmak.

Uygun bulmak

[D] Düşüncelerine göre olduğu kanısına varmak.

Uyku bastırmak

[D] Çok fazla uykusu gelmek.

Uyku gözünden akmak

[D] Uykusunun geldiği gözlerinden, gözlerinin kapanır hâle gelmesinden belli olmak.

Uyku ölümün kardeşidir

[A] Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.

Uyku tutmamak

[D] Herhangi bir sebeple uyuyamamak.

Uykusu başına vurmak

[D] İyi uyuyamadığı için dengesizce davranmak. Ters tavır ve hareketlerde bulunmak.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma

[A] Şu anda zararı kimseye dokunmayan kişiyi kızdırıp sana veya başkasına ziyan verir duruma getirme.

Uzağı görmek

[D] Bir işin sonucunu, nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek. Tedbirli hareket etmek.

Uzaktan davulun sesi hoş gelir

[A] Özelliğini iyi bilmediğimiz iş ve konuların sıkıntılarını da bilmemize imkân yoktur. Bazen çok zor bir konuyu çok kolaymış gibi kabul ettiğimiz de olur. Yanlış bir yol izlemekte olduğumuzu unuturuz.

Uzun boylu

[D] Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca. Uzun uzadıya.

Uzun hikâye

[D] Konunun ayrıntıları pek çoktur, anlatılırsa çok uzun sürer.

Uzun oturmak

[D] Ayaklarını uzatarak, rahat bir biçimde oturmak.

Uzun sözün kısası

[D] Sözü uzatmadan. Son, netice olarak, sonuç olarak.

Uzun yaşın ahiri ölüm

[G.S] Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın, sonunda bütün canlılar mutlak öleceklerdir. Bunu akıllarından çıkarmadan hareket etmeli, öyle yaşamalıdırlar.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021
Toplam 2 sayfadan 2. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2