Geri kafalı

[D] Eskiye körü körüne bağlı, yenilikleri kabul etmeyen. Tutucu.

Gezen ayağa taş değer

[A] Gereksiz dolaşan, uygun olmayan davranışlarda bulunan kimseler, çok kere kendilerine zararlı olayların çıkmasına sebep olurlar. Zarar görmeleri kaçınılmaz olur.

Giden gelse dedem gelirdi

[A] Ölen nasıl bir daha dirilmezse, kaçan fırsatlar da çok kere geri gelmez. Onun içindir ki kişi elindekilerin ve fırsatların kıymetini iyi bilmek zorundadır.

Gezip tozmak

[D] Değişik yerlerde çokça zaman gezmek, dolaşmak.

Gıcılamaz kağnı

[D] Elinden iş çıkmaz, ağır hareket eden, tembel.

Gıkı çıkmamak

[D] Hiç ses çıkarmamak. Bir davranış, bir etki karşısında hiç sesi çıkmamak.

Gitti gider

[D] Buradan gitti, bir daha geri geleceğini tahmin etmiyorum. Bir daha ele geçirmek mümkün olmaz.

Gizli kapaklı

[D] Kimseye duyurulmadan yapılan (iş). Açığa çıkmasın diye gayret sarf edilen (iş, durum).

Göbeği çatlamak

[D] Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek. Çok uğraşmak. Çaba harcamak.

Gök demir yer bakır

[D] Çok büyük imkânsızlıklar ve umutsuzluklar içinde.

Göklere çıkarmak

[D] Aşırı derecede övmek.

Gökte ararken yerde bulmak

[D] - vermek. Kolayca elde etmek.

Gökten ne yağar ki yer kabul etmez

[A] Toplumda çok güçlü kimselerin istediklerini güçsüz kimseler hiç itiraz etmeden kabul eder ve uygularlar. Reddetmeleri imkânı yoktur, bulamazlar.

Gölge düşmek

[D] Bir işin içine hile girmek. Doğru yoldan ayrılmış olmak. Şüpheli duruma gelmek. İnanılması güç hâle gelmek. (İş için.)

Gölgesinden korkmak

[D] Çok korkmak. Evhamlı olmak. Her işinde korku duymak.

Gölgesiz ağacın meyvesi de gerekmez

[G.S] Faydasız olduğu bilindiği hâlde gerçekleştirilen bir işin sonuçları da faydalı olmayacaktır.

Gönül açmak

[D] Neşelenmek. Sıkıntıyı atmak. İç sıkıntısını herhangi bir sebeple ortadan kaldırmak, yok etmek.

Gönül almak

[D] Bir kimseyi sevindiren davranışlarda bulunmak. Hediye vererek sevindirmek. Kırgın bir kimsenin kırgınlığını ortadan kaldırmak, hoşnut etmek.

Gönül azabı

[D] İçe sıkıntı veren, insanı üzen, bunaltan olay, durum.

Gönül çekmek

[D] Aşk sıkıntısı içinde olmak. Sevda çekmek.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021
Toplam 9 sayfadan 3. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, Sonraki