Acem kılıcı gibi olmak

[D] Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.

Acemi katır kapı önünde yük indirir

[A] Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler, kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar. Eksik ve pürüzlü yaparlar. Veya yarım bırakıp kaçarlar.

Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına

[A] Söylediği sözlerde yaptığı işlerde bir kararlılık yoktur. Ne zaman nasıl davranacağı hiçbir şekilde belli olmaz, bunu da genellikle bilmeyerek yapar.

Acı soğan yemedim ki ağzım koksun

[Ö] Daha önceki zamanlarda başkalarına kötülük yapmayan, başkaları hakkında kötü düşünmeyen kimselerin her zaman ve herkesin yanında başı dik olur. İtibarı yüksektir, sevilir sayılır.

Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır

[A] İnsanlarla olan ilişkilerimizde başarılı olabilmemiz için onlara tatlı dil ve güler yüzle hitap etmek lazımdır. Kırıcı ve kötü sözler söyleyerek iyi sonuçlar almak hiçbir şekilde mümkün değildir. Hayatta başarı elde etmek ilişkide bulunduğumuz bütün kişilere tatlı dille güler yüzle davranmamıza bağlıdır. Başarının anahtarı tatlı dildir.

Acı yeri başka, aç yeri başka

[A] Büyük bir acı içinde olunsa bile kişinin sağlam kalabilmesi için az da olsa yemek yemesi gereklidir.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

[A] Uzun zaman yokluğu çekilen, bulunmayan bir şey bulunduğunda onun sıkıntısını çeken kişi ne kadar çok alsa yine de kendine yetmeyeceğini düşünür. Bu duygusundan kurtulması zordur.

Acıkmış kudurmuştan beterdir

[A] Uzun zaman aç kalan kimse yiyecek bulduğu zaman aklına ne gelirse hiç çekinmeden yapar.

Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok

[A] Aç kalmakla kimse ölmez, özellikle belli zamanlarda aç kalmak insanı öldürmez, belki de sağlıklı olmasını sağlar. Çok yemek ise kişiyi çalışamaz duruma getirir. Hatta kişi dişleri ile mezarını kazar. Dengesini bozar, ölüme sürüklenebilir.

Acındırırsan arsız, açıktırırsan hırsız olur

[A] Çocuğu her yaptığı için cezalandırırsan günün birinde ceza geçerliliğini kaybeder, kişi cezaya alışır. Kişinin gereken ihtiyaçları da uzun süreli sağlanmaz ise ihtiyaçlarını başkalarının mallarını gizlice almak suretiyle giderir. Hırsız olur. Kişilerin eğitiminde aşırı davranmak başarı ve mutluluk getirmez.

Acısını çekmek

[D] Yanlış ve eksik bir işin meydana getirdiği üzüntü ve sıkıntı içinde olmak.

Acıyan çok, ama ekmek veren yok

[A] Zor durumdaki kişilere yardım etmeli onları bulundukları ortamdan, zorluklardan maddî ve manevî yardım ederek kurtarmalıdır. Sözle acıyorum demek bir fayda sağlamaz.

Acıyan uyumuş, acıkan uyuyamamış

[A] Hayatta karşılaşılan sıkıntılara katlanmak mümkündür. Ancak açlığa karşı koymak mümkün değildir. Toplumlarda milli gelir eşit dağıtılırsa insanlar mutlu olur.

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

[A] Aç kişi ne yapılırsa yapılsın engellenemez, susturulamaz. Çocuk ise kural tanımaz, istediğinin hemen olmasını arzu eder, ısrar eder.

Aç at yol, aç it av almaz

[A] Yakınımızdaki çalışanları iyi doyurmazsanız onlardan verim alamazsınız.

Aç ayı oynamaz

[A] Çalışmasını istediğimiz bütün canlıların, ister insan ister hayvan olsun ihtiyaçlarının giderilmesi lazımdır. En basitinden karınları tok olmalıdır ki kendilerinden isteneni yapabilsinler.

Aç bırakma hırsız, çok söyleme arsız edersin

[A] İşde ve evde yönetici durumda olan kişiler yönettiklerini aç bırakmamalıdırlar. Aç kalan kimse karnını doyurmak için çalar. Yönetenler bir şeyi, etrafında bulunanlara birçok defa arka arkaya söylerse bıkkınlık meydana gelir. Sözleri dinlenmez. Zor durumda kalırlar. Bunun için az ve öz konuşmak gerekmektedir.

Aç doymam, tok acıkmam sanır

[A] Karnı aç olan kimseler önlerine dünyanın yiyeceği konsa da doymayacaklarını sanırlar. Karnı tok olanlar ise bir defa daha acıkmayacaklarmış hissine kapılırlar. Acıkmaları ise doğanın bir kanunu olarak normaldir. Hali vakti yerinde olmayan bir kimse para kazanmaya başladığı zaman çok kısa zamanda pek çok kazanmak ister ve kendini bir süre fakir saymaktan alıkoyamaz, zengin iken fakirleşen biri de kendini bir süre hâlâ zenginmiş gibi görmeye devam eder.

Aç gezmekten tok ölmek evladır

[A] Aç kalmak dünyanın en büyük işkencelerinden daha da acıdır. Tahammül edilmesi çok zor bir olgudur. Aç kalmaktansa ölümü göze alıp tok kalmak, tok olarak ölmek daha iyidir.

Aç gözünü açarlar gözünü

[A] Yaşam içinde pek çok kişi birbirine kötülük etmekten çekinmez. Bunun içindir ki insanlar etrafındaki kişilere karşı dikkatli olmalıdırlar. Eğer dikkatli ve uyanık olmazlarsa tahmin etmeyecekleri kötü durumlarla karşılaşabilirler. Zor durumda kalmamak için her zaman tedbirli, ihtiyatlı ve uyanık bulunmak gereklidir.
Sitesi.WEB.TR © 2010 - 2021
Toplam 16 sayfadan 2. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, Sonraki