Çöreğin büyüğü unun çoğundan olur

[A] Bir çalışma sonucunda başarının çok olması o çalışmaya başlanırken imkânların çok ve iyi olmasına bağlıdır. İmkânlar ve araçlar iyi olursa yapılan işde başarı da çok olur.

Göz aşinalığı

[D] Uzaktan görme nedeniyle oluşan tanışıklık. Sık sık görülen kimselerde oluşan tanıma durumu.

İki göç bir bozgun yerini tutar

[G.S] ğında bir önceki evin eşyaları genellikle öteki eve uymaz. Bunun içindir ki göç büyük ziyanlara neden olur.

Kör kütük sarhoş

[D] Kendini bilemeyecek derecede içkili, sarhoş.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz

[A] Hayatta karşımıza çıkabilecek hiçbir şey için olmaz demek, çıkmaz demek doğru değildir. Hiç ummadığımız olaylar, hiç ummadığımız zamanlarda karşımıza en şaşırtıcı biçimde çıkabilir.

Solda sıfır

[D] Değersiz. Önemi olmayan. Değerini yitirmiş.

Varlık göstermek

[D] Kendini göstermek. Görünür, beğenilir, dikkat çekecek bir iş yapmak.

Yahudi pazarlığı

[D] Çok çekişme ile yapılan pazarlık. Kıyasıya pazarlık.

Yatan hasta ölmez, eceli yeten ölür

[A] Kişiler eceli gelince ölür. Hastalandıkları zaman muhakkak ölecekleri zannedilmemelidir. Sağlam bir kişinin eceli hasta yatandan önce gelebilir.

Yazın gölge hoş, kışın çuval boş

[A] Yaz vakti güzelliklerden faydalanıp keyif edip çalışmayan kimse, kışın aç kalır, zor duruma düşer. Gençliğini eğlence içinde geçirip ihtiyarlığı için para ayırmayan kimse de ihtiyarlığında zor durumda kalır.
Sitesi.WEB.TR © 2010