Akıl hocası

[D] Birine yapacağını söylemek yol göstermek işini üstlenen kimse. Başkalarına akıl veren, akıl vermekten hoşlanan kişi.

Etle tırnak arasına girilmez

[A] Yakın akrabalar arasındaki tartışmalara karışmak, taraf tutmak doğru değildir. Birbirlerine çok yakın olan bu kimseler sorunlarını nasıl olsa çözerler.

Hevesi kursağında kalmak

[D] Çok arzu ettiği şeyi elde edememek. Eli boş kalmak.

Kafese girmek

[D] Aldatılmak. Birinin oyununa gelmek.

Ortaya çıkmak

[D] İleri atılmak. Meydana çıkmak.

Perisi hoşlanmamak

[D] Uyuşup anlaşamamak.

Suya götürür, susuz getirir

[D] Kandırmak. Karşısındakinden daha akıllı ve kurnaz olduğu için karşısındakini kolayca kandırır.

Tanrı sağ gözü sol göze muhtaç etmesin

[D] Allah kişilere her zaman istediklerini versin. Yokluk gösterip en yakınındaki kimselere bile muhtaç etmesin. Yardım isteyecek durumda bırakmasın.

Yıkım olmak

[D] Büyük zararlara yol açmak. Büyük zarara uğramak.

Yüreği ağzına gelmek

[D] Çok korkmak. Anîden korkmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010