Çenesi düşük

[D] Gereksiz konuşan. Geveze.

Dünyada Van, ahirette iman

[G.S] Van dünyanın güzel şehridir. Görmek, yaşamak bir dünya mutluluğudur. Mutlak yapılmalıdır. Ama öteki dünya yani ahiret için iman, inanç gereklidir. Bundan dolayı bu dünyada ahiret için inancımızı kuvvetlendirmek de bir diğer görevimiz olmalıdır.

El atına binen tez iner

[A] Çalışmalarımızın başarısında araç ve gereçlerin bizim olmasının büyük önemi vardır. Başkasının araç ve gereçleri ile iş yapanlar gereç ve araçların sahipleri tarafından geri istenmesi ile yarı yolda kalırlar. Başkalarının yetkisini kullanarak iş yapılmaz. Yetkinin asıl sahibi her an bu yetkisini geri alabilir.

Faydasız baş mezara yaraşır

[A] Toplumun bir kişisi olanlar, topluma ve kendilerine faydalı bir iş yapmalıdırlar. Hiçbir iş yapmadan başkalarının sırtından geçinen kimseler ölmüş sayılırlar. Çünkü ölülerin de faydası yoktur.

Hekim kim, başına gelen

[A] Bir konuda en iyi kararı verecek olan kişi, daha önceleri o konuyu yaşamış, tecrübe kazanmış olan kimsedir.

Meydan vermemek

[D] Fırsat vermemek. Bir kötü durumun olmasına fırsat vermemek.

Nasrettin Hocanın türbesi gibi olmak

[D] Kapalı gibi durduğu hâlde her tarafı açık olmak, muhafazalı olmamak.

Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz

[A] Meydana gelmiş hiçbir olay sebepsiz değildir. Mutlak bir sebebi vardır. Görünmese de incelendiğinde ortaya çıkacaktır.

Yalancı pehlivan

[D] Kendini överek yapmadığı işleri bııe yapmış gibi gösteren.

Zihin açıklığı

[D] Çok iyi anlar olmak. Kavrayış gücü artmış olmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010