Babaya dayanma, kadına güvenme

[A] Baba ne kadar zengin olsa da malı bir gün tükenir. Bunun için kişi babasına değil kendine güvenmelidir. Kadın ise kolay etkilenen varlık olduğu için verilen sırları bir başkasına aktarabilir. Bunun için kadına güvenip sır vermek doğru değildir.

Boynu bükük

[D] Yalnız, kimsesi kalmamış, zor ve acınacak durumda olan.

Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır

[A] Bir işde uzman olan kişi eğer arzu ederse en olmayacak sanılan işleri bile başarı ile sonuçlandırır.

Hüküm giymek

[D] Kişiye ceza verilmek.

Kadı anlatana göre fetva verir

[A] Herkes bildiğini gördüğünü doğru ve eksiksiz olarak söylemelidir. Çünkü dinleyen, olayı görmeyen kimseler anlatılana göre karar verirler.

Nasrettin Hocanın türbesi gibi olmak

[D] Kapalı gibi durduğu hâlde her tarafı açık olmak, muhafazalı olmamak.

Sel ile gelen, yel ile gider

[A] Gayret ve emek sarf edilmeden elde edilen mal ve para kıymeti bilinmeyeceği için gereksiz yerlere harcanır, çabuk tüketilmiş olur. Çarçur olur gider.

Yaş yere yatmaz

[D] Kolay kolay aldatılmaz, kandırılması çok zordur. Çıkarı olmayan işlere ilgi duymaz.

Yeme de yanında yat

[D] Pek tatlı, lezzetli (yiyecek). Hoşa giden (şey).

Yıllar yılı

[D] Çok yıldan beri. Yıllardan beri.
Sitesi.WEB.TR © 2010