Ağlatan gülmez

[A] Başkalarına kötülük yapan kimselerin yaptıkları kötülükler kendisine döner. Sonunda o da ağlar.

Atta karın, yiğitte burun

[A] İyi soylu atın karnı, yiğidin de burnu büyük olmalıdır.

Baldırı çıplak

[D] İşi gücü olmayan. Serseri. Sataşmak için bahane arayan.

Dudak bükmek

[D] Beğenmemek. Aldırmamak. Önem vermemek.

Eli işde gözü oynaşta

[D] İş yapar gibi görünüp başka şeyleri düşünmek. Havai olmak.

Hesapta olmamak

[D] Önceden düşünülmeyen, hiç akla getirilmemiş olan. Daha önce düşünülenlerden ayrı olan.

Kabir azabı

[D] Pek çok sıkıntı. Sıkıntılı bir hayat.

Lâfı ağzında kalmak

[D] Sözünü bitirememek.

Umurunda olmamak

[D] Önem vermemek, aldırmamak.

Yalan ile iman bir yerde durmaz

[G.S] Yalan söyleyen kimsenin imanından da şüphe edilir.
Sitesi.WEB.TR © 2010