Armut piş ağzıma düş

[D] Hiçbir gayret göstermeyen, her işi hazır bulmak isteyen.

Çıra dibi karanlık olur: (Mum dibine ışık vermez)

[A] Bazı insanlar başka kimselere çok yardım ederler. Onlar tarafından iyi olarak tanınırlar. Bu kişiler başkalarına yaptıkları bu yardımı en yakınlarından esirgerler, en yakınlarına yapmazlar. Oysa yardıma en yakında bulunan ve ihtiyacı olandan başlamak gerekir.

Göze almak

[D] Bir işte meydana gelecek her türlü kötü şartları önceden kabullenmek. Önceden, tehlikeli durumları ve zararları kabul etmek.

Her taş yerinde ağırdır

[A] İnsan doğup büyüdüğü yerde yaşarsa oradakiler tarafından tanınır, sevilir. İstekleri öncelikle yapılabilir. Kişinin tanınmadığı yerde sevilip sayılmasına imkân yoktur. Ancak ya çok önemli bir iş yapmalıdır veya çok zengin olarak gelip çok yardımda bulunmalıdır. O zaman da kişi doğup büyüdüğü yerdeki gibi tanınmış olacaktır.

Kaçan balık büyük olur

[A] Kişi elindeki imkânları iyi ve zamanında kullanmasını bilmelidir. Zamanında kullanamaz ve fırsatı kaçırırsa küçük bir fırsatı büyükmüş gibi gösterir ve boyuna aynı şeyleri söyler. Çünkü fırsatı değerlendirememenin ezikliğini hisseder durur.

Kendi göbeğini kendisi keser

[D] Kendi işini başkalarından yardım almadan kendisi görür, bitirir.

Onun ipi ile kuyuya inilmez

[D] Ona güvenilmez. Umulmayan yerde insanı yalnız bırakabilir.

Saati saatine uymamak

[D] Sık sık durum, tavır değiştirmek.

Sesi çıkmamak

[D] Susmak. Herhangi bir tepki vermemek.

Zar zor

[D] Zorlukla. İstemeye istemeye.
Sitesi.WEB.TR © 2010