Can sıkıntısı

[D] Uzun süre işsiz kalmaktan veya sonu kötü biten bir olaydan duyulan sıkıntı.

Cümbür cemaat

[D] Toplu olarak. Beraberce. Hep beraber.

İki ayaklı kütüphane

[D] Çok bilgili, çok şeyi bilen kimse.

Külah kapmak

[D] Düzenler çevirerek bir işin başına geçmek.

Oyun çıkarmak

[D] Başarılı bir yarışma çıkarmak. Oynanacak bir oyun bulmak.

Öl dediğin yerde ölmek, kal dediğin yerde kalmak

[D] Buyruğundan, sözünden kesinlikle çıkmamak.

Peynir ekmek, hazır yemek

[A] Yemek yapmak külfetinden bıkmış kimseler için peynir ile ekmek her zaman iştah ile yenecek en güzel yemek niteliğindedir.

Yerinde duramamak

[D] Bir işe hemen başlamak istemek, işe başlamak için acele davranmak.

Yeşil ışık yakmak

[D] Sakıncalar yaratabilecek bir işin yapılmasına izin vermek, göz yummak.

Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir

[A] - maktansa, küçük bir hastalığa katlanmak daha iyidir.
Sitesi.WEB.TR © 2010