Dikensiz gül olmaz

[A] Hayatımızda karşımıza çıkan güzel şeylerin küçük de olsa güzel veya verimli olmayan tarafları bulunabilir. Bunu önceden kabul etmek lâzımdır.

Ehven-i şer

[D] En az zararlı olan.

Her zaman papaz pilâv yemez

[Ö] Kişinin gönlündeki olaylar her zaman onun istediği gibi gerçekleşmez.

İpe un sermek

[D] Kendisine verilmek istenen işi yapmamak için çeşitli ve olmayacak bahaneler ileri sürmek. İşi yapmamak için zorluklar çıkarmak.

Kulağına kar suyu kaçmak

[D] Büyük bir telâş içinde, zor bir duruma girmek, böyle bir duruma girecek haber almak.

Kuş uçmaz, kervan geçmez

[D] Issız, kimsenin uğramadığı yer, yerler.

Para canlısı

[D] Paraya fazlaca düşkün,

Salt çoğunluk

[D] Topluluğun yarısından bir fazla olan sayıdaki çoğunluk.

Tıraş etmek

[D] Karşısındakini bıktıracak şekilde çok fazla ve abartılı konuşmak.

Zemin ve zamana uymak

[D] İçinde bulunulan zamana ve yere, konuya uymak.
Sitesi.WEB.TR © 2010