Anasının ipliğini pazarda satmış

[D] Serseri. Berduş. Her kötülüğü her zaman yapabilecek karakterde kimse.

Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?

[Ö] Bu dünyada mal mülk para ve şan elde etmekle öğünen kimseler aldanmaktadırlar. Mezar taşlarına bakıldığında zenginlerin, ünlülerin, güzellerin bugün artık olmadığını görmek mümkündür. Bunun için malımız, paramız veya güzelliğimizle övünmek doğru değildir. Bunların hepsi geçicidir. Kalıcı olan yapılan iyilikler ve kazanılan kalplerdir.

Gafile kelâm, nafile kelâm

[A] Etrafındaki olan biten ile hiç alâkadar olmayan, dikkatsiz, umursamaz kimseleri, doğru yola getirmek için yapılan uyarmalar boşunadır. Bu aymazlık devam ettiği sürece onun çıkarı için söylenen sözler hiç de etkili olmayacaktır, bu çalışmalar ise boşa gayrettir.

İki dinle bir söyle(işit)

[A] Başarı bize söylenenlerin iyi anlaşılması ve gerekli işlemin yapılması ile mümkündür. Bu da iyi dinlemekle olur. Karşımızdakinin sözlerini ne kadar çok olursa olsun iyi dinlersek cevap olarak söylediğimiz sözler yerinde olur. Bilmeden, dinlemeden konuşmak kişiyi her zaman hata yapmaya götürür. Yanlış yaptırır, küçük düşmesine neden olur. Fazla ve lüzumsuz konuşmak kişiye fayda sağlamaz.

İşin yoksa şahit, paran çoksa kefil ol

[A] Şahitlik zor bir iştir. Çok defa mahkemeye gidip gelmeler pek çok zaman ve para kaybına neden olur. Kefil ise esas borçlunun ödemediği parayı öder. Yok yere ziyana girmiş olur. Pek büyük zorunluluk olmadıkça şahitlikten ve kefillikten kaçınmak doğru yoldur.

Mal canlısı

[D] Malı, maddeyi çok seven.

Şeyhin kerameti kendinden menkul (söylenen, anlatılan)

[D] Büyük işler yaptığını kendisi anlatıyor ama görünürde ne iş, ne de işi gösterir kanıt var.

Tok, açın hâlinden anlamaz

[A] Bir konuyu anlamak için onu yakından yaşamak gerekir. Zengin varlıklı kişiler fakirlik çekmedikleri için yoksulların hâlinden anlamazlar, bilmezler.

Vaktini almak

[D] Zaman harcamasını gerektirmek. Başka bir işe zaman ayırmasına imkân tanımamak.

Verirsen doyur, vurursan duyur

[A] Yardım yapacaksanız gereken ölçüde yapınız. Kavga ediyorsanız etkili şekilde vurunuz ki üstünlüğünüz belli olsun. Yaptığınız işler amacı sağlayacak şekilde olmalıdır.
Sitesi.WEB.TR © 2010