Açık yürekli olmak

[D] Düşündüğünü doğrudan söylemek, gizli kapaklı hareket etmemek, içi dışı bir olmak. Temiz olmak. Gizli düşüncesi olmamak.

Dört ayak üstüne düşmek

[D] Zor, tehlikeli bir durumdan kolayca hiç zarar görmeden kurtulmak, iyi bir fırsat elde etmek. Her zaman ve her ortamda hep kazançlı çıkmak.

İstemem yan cebime koy

[D] Verilen bir hediyeyi almak istemez durumlar takındığı hâlde o hediyenin verilmesinden memnun, mutlu olan kişinin durumu için söylenir. (Bir tür rüşvet alma yolu.)

Kıl kuyruk

[D] Züğürt ve kılığı kıyafeti yerinde olmayan.

Lâf ebesi

[D] Çok söz söyleyen, herkese söz yetiştiren kimse.

Ömür adam

[D] Hoş adam, hoşsohbet adam. Değişik fikirleri olan çarpıcı kişilik sahibi adam.

Parmağını basmak

[D] - rıp kâğıt üstüne basmak sureti ile imza atmak. O işi kollayıp kovalamak, dikkatleri çekmek.

Salla başını, al maaşını

[D] Bir iş yapmadığı hâlde ay başlarında muntazam olarak maaşını alır.

Yumurta kapıya gelmek

[D] Çok zor ve çok sıkışık bir durumda kalmak, olmak.

Zora koşmak

[D] Engellemek. Problemler çıkararak rahat, kolay hareket etmesine engel olmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010