Alicengiz oyunu

[D] Kurnaz ve hile dolu, düzen.

Aslı ne ise nesli de odur

[A] Kişinin ataları, soyu, nasılsa kişi de onlar gibi olur. Soyuna çeker. Soyu tembelse, tembel, kötüyse, o da kötü, iyi ise o da iyi olur.

Böyle gelmiş böyle gider

[A] Asırlardan beri süregelmiş hareketleri değiştirmek mümkün değildir. Bazı olayların tekrarlanmamasını istesek de değiştiremeyiz.

Fark edilmek

[D] Bulunduğu ortamda ayırt edilmek, görülmek.

Kendini dev aynasında görmek

[D] - kesden büyük görmek, büyük sanmak. Olduğundan büyük gibi görüp, göstermeye çalışmak.

Külahları değişmek

[D] Aralarındaki dostluk bozulmak. Araları bozulmak. Bozuşmak.

Ot, kökü üstünde biter

[A] Çocuklar ailelerinin ve eğitim gördükleri yerin genel tutumu doğrultusunda yetişirler, eğitilirler.

Sen yolcu, ben hancı iken bir gün buluşuruz

[G.S] Karşımızdaki kişi bu işleri yaptığı sürece gün gelecek bana gelecek, bana muhtaç olacaksın.

Sittel Sevir kapıyı çevir

[A] Sittel Sevir günlerinde hava çok kötü olur. İnsanlar bu havadan etkilenip hastalanabilirler. Onun için bugünlerde dışarı çıkmak doğru değildir.

Uzun yaşın ahiri ölüm

[G.S] Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın, sonunda bütün canlılar mutlak öleceklerdir. Bunu akıllarından çıkarmadan hareket etmeli, öyle yaşamalıdırlar.
Sitesi.WEB.TR © 2010