Boyun eğmek

[D] Kendisinden güçlü olanın emrine, hâkimiyetine girmek.

Cebi delik

[D] Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan, aldığı parayı hemen harcayan.

Gün var yılı besler, yıl var ayı beslemez

[A] Serbest çalışanların kazançları belli olmaz. Bazen bir günlük kazanç bir yıl yeter, bazen de bir yıllık kazanç bir ay bile yetmez. Gerekliyi gereksizken saklamak lâzımdır.

Hali duman olmak

[D] Çok kötü bir vaziyette olmak. Perişan olmak.

Hallihamur olmak

[D] Bir maddenin, bir şeyin içinde eriyip onunla kaynaşmak, onunla bir olmak.

İyi gün dostu

[D] Sıkıntılı zamanlarında dostlarını bırakıp giden, aramayan. İyi günlerinde ise kendi çıkarı için dostluk eden.

Son kozunu oynamak

[D] Akla gelen en son çareye başvurmak, son imkânı kullanmak.

Tersi dönmek

[D] Gitmek istediği yeri, yönü bilememek, kestirememek, şaşırıp kalmak.

Uğurlar ola

[D] Yolculuğunuzun iyi şartlarda ve huzur içinde geçmesini dilerim.

Üç nal ile bir ata kalmak

[D] (Alay için söylenir.) Bir büyük değerin çok küçük ve değersiz bir parçasını eline geçiren kimsenin bu büyük değerin tümüne sahip olmak istemesi, büyük imkânlar düşünmek, (düşünmesi.)
Sitesi.WEB.TR © 2010