Aç bırakma hırsız, çok söyleme arsız edersin

[A] İşde ve evde yönetici durumda olan kişiler yönettiklerini aç bırakmamalıdırlar. Aç kalan kimse karnını doyurmak için çalar. Yönetenler bir şeyi, etrafında bulunanlara birçok defa arka arkaya söylerse bıkkınlık meydana gelir. Sözleri dinlenmez. Zor durumda kalırlar. Bunun için az ve öz konuşmak gerekmektedir.

Az söyle öz söyle

[D] Fazla konuşma, konuştuğun sözler yararlı ve bir işe yarar olsun.

Fitne sokmak

[D] İnsanları birbirine düşürmek. İnsanları birbirine düşürecek, geçimsizlik yapacak durumlara düşürmek.

Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat

[A] Bir işin nasıl yapılacağını bilmeyen insanlar işin başına geçince işi yapamadıkları gibi iş için gerekli olan araç ve gereçlerin de ziyan edilmesine neden olurlar. Kendi malının, parasının hesabını bilmeyen; nasıl harcanacağını araştırmadan harcayan kimseler, sonunda perişan olurlar, fakir düşerler.

İçi dışına çıkmak

[D] Çok kustuğu için rahatsız olmak. Bozuk yolda giden bir araca bindiği için çok sarsılmak.

Kavak yaprağını tepeden dökerse kış çok olur

[A] Ataların tecrübelerine değer vermek lâzımdır. Bunlar uzun yılların denenmiş ispatlanmış sözleridir. Kavak ağacının yapraklan üst taraftan dökülmeye başlarsa o yıl kış mevsiminin uzun ve zorlu geçeceği anlaşılır.

Kurdu koyun ile bir araya getirmek

[D] Toplumda düşmanlığa son verip herkesin güvendiği tarafsız bir yönetimi uygulamak. Çok iyi bir yönetim sergilemek.

Papaza kızıp oruç yemek

[D] Başkalarına kızıp yaptığı için, işin zararı kendine dokunmak.

Suyu başından tutmak (kesmek)

[D] Bir işi esasından haletmek, ayrıntıları üzerinde durmamak.

Yüreği hoplamak

[D] Anîden korkup heyecanlanmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010