Akla karayı seçmek

[D] Büyük sıkıntılara katlanmak. Zahmet çekmek.

Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi

[D] Bir işi sonuçlandırırken çok sıkıntı çektim, çok yoruldum.

Emanete hıyanet olmaz

[A] Kişiye emanet edilen ne olursa olsun onu aldığı gibi sahibine geri vermesi gereklidir. Kendi veya başkasının çıkarı için kullanmamalıdır. Bu törelerimize, kanunlarımıza ve namus, şeref gibi manevî değerlerimize aykırıdır.

Hali duman olmak

[D] Çok kötü bir vaziyette olmak. Perişan olmak.

Kabuğuna çekilmek

[D] Etrafı ile ilgisini kesip kendi hâlinde bulunmak. Kimse ile görüşmemek.

Kardeş kardeşin ne onduğunu ne öldüğünü ister

[A] Kardeşler birbirlerinin kötü duruma düşmelerini istemezler. Ama çok ileri de gitmelerini de arzu etmezler. Kendisinden üstün olmasına razı olmazlar.

Renkten renge girmek

[D] Çok utanıp sıkılmak. Utandığı için yüzünün rengi değişikliğe uğramak.

Sevda (sevgi) geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur

[A] Aşkın çekiciliği önce âşıkları (sevdalıları) birbirine sıkı sıkı bağlar, sevdalılar hiç ayrılmayız zannederler. Bir süre sonra aşk söner, yalan olur. Önce mutluluk veren olaylar sonradan rahatsızlıklara yol açar.

Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne

[A] Dost da olsa karşısındakini sıkmak doğru değildir. Kişiye en çok dostu katlanır. Ama günün birinde o da katlanamaz hâle gelir. Bunun için dost da olsa seyrek gitmeli sevgi ve itibar görmelidir.

Yola gelmek

[D] Bir kimsenin ters tutumu için, düzelmek. Uslanmak. Kötü alışkanlıklarını terk etmek.
Sitesi.WEB.TR © 2010