Abdalın dostluğu köy görününceye kadar

[A] İnsanlarla çıkarı için dostluk kuran kimseler yeni imkânlar bulup ihtiyaçları kalmayınca ilişkilerini hemen keserler.

Geceyi gündüze katmak

[D] Gece gündüz demeden sürekli bir biçimde çalışmaya devam etmek. Çok çalışmak.

Gezip tozmak

[D] Değişik yerlerde çokça zaman gezmek, dolaşmak.

Her kafadan bir ses

[D] Bir konu üzerinde konuşanların hepsi ayrı ayrı şeyler söylüyorlar. Bunları birleştirip konunun çözülmesi mümkün değil. Herkes ayrı şeyler söylüyor.

Her yüze güleni dost sanma

[A] Bir toplumda insanlar kendi çıkarları için etrafında bulunan kimselerin yüzüne gülebilirler. Çıkarları ortadan kalkınca da bu yakın ilişkiyi birden keserler. Bunun içindir ki bize yakınmış gibi görünen, dostmuş izlenimi vermeye çalışan kişileri her zaman dost diye kabul etmek hatalıdır, zararlıdır.

Külahını havaya atmak

[D] Çok sevinmek. Mutluluk duymak.

Peşini bırakmamak

[D] Arkasına takılmak. Bir emelini, bir amacını gerçekleştirmek için her gittiği yere gidip takip etmek.

Şeytana pabucunu ters giydirmek

[D] Kurnaz, hileci, aldatıcı olmak; çok kurnaz olmak.

Tırnağın varsa başını kaşı

[A] Kişi bir işi kendi imkân ve gücü ile yapabiliyorsa o işe girişmeli, başkalarından yardım beklememelidir.

Zora koşmak

[D] Engellemek. Problemler çıkararak rahat, kolay hareket etmesine engel olmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010