Abbas yolcu

[D] Kişinin yola çıkacağı zaman söylenir. Diğer bir anlamı ise (artık ölmek üzereyim, öteki dünyaya yolcuyum) demektir.

Hekim kim, başına gelen

[A] Bir konuda en iyi kararı verecek olan kişi, daha önceleri o konuyu yaşamış, tecrübe kazanmış olan kimsedir.

Her arı bal yapmaz

[A] Her kimsenin topluma yararlı olacağını düşünmek hatadır. Toplumda, toplum için faydalı olan kimseler olduğu gibi faydasız olanlarda bulunabilir.

İki yakası bir araya gelmemek

[D] Borçtan, sıkıntıdan, yoksulluktan hiçbir zaman kurtulamamak.

İnsanın adı çıkacağına canı çıksın

[A] Kişi toplumda yaptığı her hareketine dikkat etmelidir. Bir defa kötü tanınınca birçok zorlukla karşılaşır. Bundan sonra davranışlarını düzeltse de artık kötü namını kaldırmak mümkün değildir. Veya çok zordur.

Kanaat gibi devlet olmaz

[A] Elindekiler ile yetinmesini bilen kimseler sıkıntı çekmezler. Huzursuz olmazlar. Elindekilerin kıymetini bilenler her zaman huzurlu ve mutlu olurlar.

Ömür sürmek

[D] Rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak.

Sanat altın bileziktir

[A] Sanat bir kimsenin bir işi en iyi bir biçimde her yerde ve şartta yapmasıdır. Bu sebeple bu kimse hiçbir zaman darda kalmaz. Geçimini her zaman en iyi şekilde temin eder. Etrafındakilere de faydası dokunur. Onun içindir ki bir sanatı öğrenmek ve uygulamak en iyi yol, yöntemdir.

Üstüne üstüne gitmek

[D] Tehlikesinden yılmayıp bir konu ile fazlaca uğraşmak, ısrarlı ve baskılı davranmak. Tekrar tekrar konuyu gündeme getirmek.

Üzümün çöpü var, armudun sapı

[A] Her konunun kendine göre ufak da olsa olumsuz bir yanı bulunabilir. Çok büyük bir olumluluk dururken olumsuz tarafı ele alıp ümitsizliğe düşmek doğru değildir. Her işin, her konunun olumlu yönleri dururken olumsuz yönlerini görmek yanlıştır. Küçük kusurları dert edip mutsuz olmak yerine büyük mutluluklarla mutlanmak, umutlanmak doğru yoldur.
Sitesi.WEB.TR © 2010