Büyük aile

[S.G] Aile fertleri fazla birbirine tutkun, birbirini sayan, seven insanların oluşturduğu aile topluluğu.

Hırsıza yol göstermek

[D] Art niyetli kişilere yapabilecekleri kötülük için bilerek veya bilmeyerek imkân sağlamak.

Külahını havaya atmak

[D] Çok sevinmek. Mutluluk duymak.

Özenip bezenmek

[D] Bir işde en küçük ayrıntıyı dikkate alarak hepsine özen göstermek. Çok itina etmek. Çok dikkat harcamak.

Saçım ak mı kara mı? Önüne düşünce görürsün

[A] Konunun nasıl olduğunu sormaya gerek yoktur. Bitmek üzeredir. Bitince görüp karar verirsiniz. Çok geçmeden bitecektir.

Salepçi güğümü gibi içten kaynamak

[D] Karşılaştığı her problemi kendi içine atmak, karşılık verebilmek için de için için fesatlıklar düşünmek, tasarlamak. Görünüşte hiçbir şey belli etmemek.

Sırtı yere gelmemek

[D] Hiçbir zaman zor ve kötü duruma düşmemek. Yenilmemek.

Terazi tartıyla, her şey vaktiyle

[A] Düşünülen, uygulanan her şeyin bir vakti, bir ölçüsü ve zamanı vardır. Buna çok dikkat etmelidir.

Tuzlayayım da kokma

[D] Küçümsemek için söylenir. Bilmediğin hâlde bilir gibi davranmak istiyorsun, ben senin bu hâlini biliyor, görüyor seni küçümsüyorum, ayıplıyorum.

Üzerine sünger çekmek

[D] Bir işi unutmak, bilinçli olarak unutmaya karar vermek. Bir işi olmamış kabul edip unutmaya karar vermek.
Sitesi.WEB.TR © 2010