Zindan olmak

[D] Çok sıkıcı, dayanılmaz, yaşanmaz olmak. Karanlık duruma gelmek.

Ziftlenmek

[D] Yemek, çok çok yemek. Yolsuz bir şekilde kazanç elde etmek.

Zihin açıklığı

[D] Anlayışı ve kavrayışı iyi olmak.

Zihnini kurcalamak

[D] Aklına devamlı gelerek kişiyi düşündürmek, meşgul etmek, kafasını yormak.

Zihin açıklığı

[D] Çok iyi anlar olmak. Kavrayış gücü artmış olmak.

Zihni evvel

[D] Anlayışlı, kolay anlayan. Açıkgöz.

Zihnini kurcalamak

[D] Bir şeyin insanın aklına takılıp, onu sık sık o konu hakkında düşünmeye sevk etmesi, düşündürmesi.

Zil takıp oynamak

[D] Çok sevinmek, sevincini açığa vurmak.

Zilsiz oynamak

[D] Çok sevinmek. Bir konu ile ilgili olarak çok sevinmek. Sevincini her şeyiyle belli etmek.

Zil zurna sarhoş

[D] Çok sarhoş. Aşırı derecede sarhoş.

Zincir kıran dağ deviren

[D] Hareketlerinde denge olmayan, aklına gelen her şeyi sorumsuzca yapan. Etrafına zarar verir hâle gelmiş olan.

Zincirden boşanmış gibi

[D] Delice, çılgınca hareket eden. Hareketlerine, davranışlarına hâkim olmadan hareket eden.

Ziyade olmak

[D] Biz ikram ettiklerinizi yedik, yiyoruz? Tanrı size daha çok mal ihsan etsin. Sofranıza bereket ve şenlik versin.

Ziyan zebil olmak

[D] Boş yere harcanmak, işe yaramaz duruma gelmek. Heder olmak.

Ziyade olsun

[D] Sizin ikram ettiklerinizi yedik. Tanrı evinize ve sofranıza bolluk, bereket versin.

Zokayı yutmak

[D] Aldatılmak. Zarara uğramak.

Zor oyunu bozar

[A] Bir işi kurallarına göre yapmak iyidir. Ancak aynı işi kural dışına çıkararak zorla yaptırmaya, yapmaya kalkarsak kural ortadan kalkar iş yolundan çıkar. Başka bir yöne doğru yönelmiş olur. Zor kullanan, güçlü olan, kanunsuz da olsa zaman zaman istediğini yaptırır.

Zora dağlar dayanmaz

[A] İnsanın azmi ile oluşturulan teknik güç karşısında durmak, direnmek imkânsızdır. İnsanın azmi ve iradesi karşısında her şey erimeye boyun eğmeye mahkûmdur.

Zora koşmak

[D] Engellemek. Problemler çıkararak rahat, kolay hareket etmesine engel olmak.

Zorla güzellik olmaz

[A] Bir kimseye iyi olmayan bir şeyi zorla iyidir diye kabul ettirmenin imkânı yoktur. Kişiye beğenmediğini zor kullanarak beğendirmek mümkün olmaz.
Sitesi.WEB.TR © 2010
Toplam 4 sayfadan 3. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, 4, Sonraki