Üstüne evlenmek

[D] Bir kadınla evli iken ikinci bir kadın almak, eve getirmek.

Üstüne gül koklamamak

[D] Sevdiğinden başka birini sevmemek. Karısından başka biri ile ilişkisi olmamak.

Üstüne güneş doğmamak

[D] Sabahleyin çok erken, güneş doğmadan kalkmak.

Üstüne mal etmemek

[D] Ödev olarak kabul etmemek. Kendini o işle ilgili görmemek.

Üzerine ölü toprağı serpilmiş

[D] Her olay karşısında uyuşuk, tepkisiz, hareketsiz.

Üstüne titremek

[D] Pek fazla ilgi, sevgi ve yakınlık göstermek, korumak. Korumakta titizlik göstermek.

Üstüne toz kondurmamak

[D] Bir şeyin her türlü kusurdan uzak olduğunu kabul etmek. Kusurlu olabileceğini düşünmemek, kusursuz kabul etmek.

Üstüne üstüne gitmek

[D] Tehlikesinden yılmayıp bir konu ile fazlaca uğraşmak, ısrarlı ve baskılı davranmak. Tekrar tekrar konuyu gündeme getirmek.

Üstüne yıkmak

[D] Bir suçu başkasına yüklemek.

Üstüne yürümek

[D] Karşısındakini korkutup sindirmek için saldırır bir biçimde davranmak. Tehdit etmek.

Üstünlük kompleksi olmak

[D] Kendisini, çevresinde bulunanlardan yukarıda görme durumu. Aşağılık duygusu içinde olmak.

Üşenenin (erinenin) oğlu, kızı olmamış

[A] İnsan bir varlık elde etmek istiyorsa tembel tembel oturmamalıdır. Evlenmeye bir türlü karar veremeye kimsenin evlâtları da olmaz.

Üveye etme, özünde; geline etme, kızında bulursun

[A] Öz çocuğunun bir gün öksüz kalacağını düşünerek üvey çocuğa kötü davranma. Kendi kızının gelin olduğu yerde kötü davranışlarla karşılaşmasını istemiyorsan sen de gelinine iyi davran.

Üzerinde kalmak

[D] Bir mal eksiltme veya arttırma sonucu kendine bırakılmak.

Üzerine sünger çekmek

[D] Bir işi unutmak, bilinçli olarak unutmaya karar vermek. Bir işi olmamış kabul edip unutmaya karar vermek.

Üzerine titremek

[D] Pek fazla ilgi, sevgi ve yakınlık göstermek, korumak. Korumakta titizlik göstermek.

Üzerine toz kondurmamak

[D] Bir şeyin her türlü kusurdan uzak olduğunu kabul etmek. Kusurlu olabileceğini düşünmemek, kusursuz kabul etmek.

Üzerine tuz biber ekmek

[D] Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.

Üzerine tüy dikmek

[D] Çok kötü olan bir durumu aptalca bir girişim yaparak çok daha kötü hâle getirmek.

Üzerine yıkmak

[D] Bir suçu başkasına yüklemek.
Sitesi.WEB.TR © 2010
Toplam 3 sayfadan 2. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, Sonraki