Saçı bitmedik yetim

[D] Doğalı çok zaman olmamış, babasını kaybetmiş çocuk.

Saçım ak mı kara mı? Önüne düşünce görürsün

[A] Konunun nasıl olduğunu sormaya gerek yoktur. Bitmek üzeredir. Bitince görüp karar verirsiniz. Çok geçmeden bitecektir.

Saç sefadan tırnak cefadan uzar

[A] Keyifli, işleri yolunda olan kişilerin saçları, sıkıntıda olanların ise tırnakları uzar. Halk böyle düşünür, böyle söyler.

Saç saça, baş başa

[D] Büyük bir kavga, kavgaya tutuşmak.

Saç sakal karışmak

[D] Uzun bir zamandır tıraş olmamış olmak.

Saçı uzun, aklı kısa

[D] Eski söyleyişte kadınları anlatmak için kullanılan söz. Düşüncesiz, aptal anlamında.

Saçını başını yolmak

[D] Sıkıntı ve üzüntüsünü açığa vurmak, göstermek.

Saçını süpürge etmek

[D] Kadınların çok özveri ile çalıştıklarını belli etmek için söylenir.) Özveri ile çalışıp hizmet etmek.

Saçma sapan

[D] Mantıksız, gereksiz (söz).

Sade pirinç zerde olmaz, bal da gerek kazana; ata malı tez tükenir, evlât gerek kazana

[A] İnsanlara babasından mal kalır. Ama bu kişinin o malı iyi kullanacağını göstermez. Evlât olarak atadan kalan mala, mal ekleyebilmişsek atadan kalan mal artar. Eğer hazır yenmeye başlanırsa tez zamanda tükenir biter. Kişi kendine, kendi emeğine güvenmelidir.

Sadık dost akrabadan yeğdir

[G.S] İyi günde, kötü günde yanımızda bulunan bir komşu, bir dost, kan bağı ile bağlı olduğumuz fakat zor günlerimizde yanımızda olmayan akrabadan fazla değerlidir.

Safa geldiniz

[D] Hoş geldiniz. İyilikler, mutluluklar getirdiniz. (Nezaket sözü olarak kullanılır.)

Safa ile yenen cefa ile kazanılır

[A] Mutluluk içinde yenen paranın kazanılması kolay olmamıştır. Alın teri ile kazanılmıştır. Onun için sefa ile yenen parayı bile önceden harcanan alın terini düşünerek dikkatli harcamak lâzımdır.

Safra atmak

[D] Yük olan bir nesneden kurtulmak. Yük olan şeyi uzaklaştırmak.

Safra bastırmak

[D] Açlığını giderecek kadar az bir şey yemek.

Safrası kabarmak

[D] Aç olduğu için midesinden bulantı hissetmek.

Sağ elin verdiğini sol el görmesin

[A] Yapılacak yardımlar, yardım yaptığımız kişiyi incitecek şekilde olmamalıdır. Gizli yapılan kimden geldiği belli olmayan yardımlar en değerli olanıdır.

Sağ göz sol göze muhtaç olmasın

[D] Kişi en yakınına bile muhtaç olmamalıdır. En yakınından bile yardım isteyecek duruma düşmemelidir.

Sağ olsun, var olsun, benden ırak olsun

[A] Asalak durumda olan, çalışmayıp durmadan yardım isteyen kimseler hakkında kullanılır. İyi olsun, sağlıklı olsun, dertli olmasın. Ama bana da sıkıntı vermesin.

Sağa kaymak

[D] Tutucu bir politika izlemeye başlamak.
Sitesi.WEB.TR © 2010
Toplam 15 sayfadan 2. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, Sonraki