Adam adamın şeytanı, adam adamın rahmanı

[A] İnsanlar arkadaşlarını iyi kişiler arasından seçmelidir. Kötü kişiler etrafındakileri de kötülüğe, iyi kişiler etrafında bulunanları iyiliğe sevk ederler. (Üzüm üzüme baka baka kararır) sözü de bunun güzel bir açıklamasıdır.

Ağzı süt kokmak

[D] Çok tecrübesiz olmak. Çok genç ve tecrübeden yoksun olmak.

Büyümüş de küçülmüş

[D] Kendisi küçük olduğu hâlde davranışlarıyla, yaşının çok ilerisinde davranışlarda bulunan çocuk.

Fala inanma, falsız da kalma

[A] Fala inanmak doğru değildir, çünkü aslı yoktur. Ama insan yaratıldığından beri güzel şeyleri dinlemekten zevk alır, mutlu olur. Bunun için de fala bakanları hoş görüp, kınamamak lâzımdır.

Gönül açmak

[D] Neşelenmek. Sıkıntıyı atmak. İç sıkıntısını herhangi bir sebeple ortadan kaldırmak, yok etmek.

İçine ateş düşmek

[D] Yüreği yanmak. Çok büyük bir acı içinde olmak.

Masal okumak

[D] Kandırmaya çalışmak. Yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışmak.

Matrak geçmek

[D] Biriyle eğlenmek, alaya almak.

Yalancı pehlivan

[D] Kendini överek yapmadığı işleri bııe yapmış gibi gösteren.

Yanı sıra

[D] Yanında. Beraberinde.
Sitesi.WEB.TR © 2010