Anan atan kim? Yakın komşu

[A] Türk toplumu komşuya büyük değer vermiştir. Yan yana bulunduğumuz bu kişiler uzakta oturan yakın akrabalarımızdan daha yakındırlar bize. Bunun için anadan babadan sonra bu kişilerin, komşuları üzerinde hakları vardır. Etrafındakilerini korurlar gözetirler, yardım ederler. Bunun içindir ki aile büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet ve sevgiyi, saygıyı bunlara da göstermek zorundayız.

Ele verir talkını, kendi yutar salkımı

[D] Etrafındakilere iyi olmaları yönünde nasihatlar verdiği hâlde kendisi bunların hiçbirine uymaz.

Ensesi kalın

[D] Sözünü etrafındakilere dinleten, geçiren. Parası fazla, zengin.

Her kemalin bir zevali vardır

[Ö] Her yükselişin başarı kazanmanın bir de gerilemesi, başarısız geçen günleri, yılları mutlak vardır.

Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat

[A] Bir işin nasıl yapılacağını bilmeyen insanlar işin başına geçince işi yapamadıkları gibi iş için gerekli olan araç ve gereçlerin de ziyan edilmesine neden olurlar. Kendi malının, parasının hesabını bilmeyen; nasıl harcanacağını araştırmadan harcayan kimseler, sonunda perişan olurlar, fakir düşerler.

Islanmışın yağmurdan pervası yoktur

[A] Bir konuda büyük zarar görmüş kişi aynı konuda uğrayacağı zararlardan korkmaz, aldırmaz.

Kaynana dırıltısı

[D] Bir sapın etrafında bulunan dişli bir tahtanın dönmesi ile çıkan huzur bozucu sesler. Yerinde kullanılmayan sinir bozan sözler.

Öpüp başına koymak

[D] Kendisine yapılmış yardımı büyük bir iyilik sayıp memnuniyetini göstermek. Lütuf kabul etmek. Seve seve kabul etmek.

Saçı başı ağarmak

[D] Yaşlanmak, ihtiyarlamak.

Sırça köşkte oturan kimse komşusuna taş atmaz

[A] Kendisi zor durumda olan kimse etrafında bulunan kimselerin düşmanlığını kazanmamaya çalışmalıdır. Düşmanlığı kendi üzerine çekmemelidir.
Sitesi.WEB.TR © 2010