Benzi kül gibi olmak

[D] Bir etki nedeniyle çok korkmak, heyecanlanmak. Yüzün sararması, kişinin korkması heyecanlanması.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu

[D] İnsanlar bir olaydaki tutumlarını hemen değiştirmemelidirler. Bir konuda belli bir fikre sahip kişi o konuda başka türlü davranırsa, yani söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmazsa sevilmeyen kimse olur. Bu söz bunlar için söylenmiştir.

Çamur atmak

[D] Karşısındakini lekelemeye çalışmak. İftira etmek.

Haraç mezat satmak

[D] Açık artırma suretiyle satışa çıkarıp satmak.

Kanlı bıçaklı olmak

[D] Birbirini bulduğu yerde öldürecek kadar aşırı kin beslemek.

Kedi kabahatini örter gibi

[D] Yapılan bir hatayı kimseye göstermeden acele bir şekilde gizlemeye çalışmak.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden

[A] insanlar kiminle arkadaşlık ederlerse onun huylarını alırlar, onun gibi davranırlar. Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz.

Merhametten maraz doğar

[A] Kendilerine acıyıp iyilik yapılan kişiler bütün bütün tembelleşip iyilik edenin üstüne yıkılırlar. İyilik eden kendilerini uyardığında veya bu hâle dayanamayıp iyiliği kestiğinde de ona düşman kesilir, iyilik gördükleri kimseye söylemediklerini bırakmazlar. Bunun için iyilik yaparken çok dikkatli davranmak gerekir.

Ödünç yiyen kesesinden yer

[A] Borç alan kimse bunu başkasının değil kendi parası imiş gibi kullanmalıdır. Başkasından alsa da nasıl olsa günü geldiğinde kendisi ödeyecektir. Kendisinin parası, malı gibi davranmalıdır.

Sürüsüne bereket

[D] Pek çok. Verimli ve çok, nazar değmesin.
Sitesi.WEB.TR © 2010