İki el bir baş içindir

[A] İnsanın iki eli bir başı vardır. İki el çalışıp insanın yaşamını sürdürmesini sağlar. Kişi tembellik etmezse yaşamı mutluluk içinde çalışarak geçer başkalarından yardım beklemez.

İki paralık etmek

[D] Bir kişiye söz söyleyerek hakaret etmek, itibarını düşürmek. Değerini düşürmek. Saygınlığına zarar vermek.

Oğlanki oğul balı, kızınki bahçe gülü

[A] Kişinin torunu oğlundan olursa oğul balı diyerek, kız evlâttan olursa bahçe gülü diyerek sevilir.

Pir pak olmak

[D] Tertemiz bir duruma gelmek.

Yağmur yağarken küpleri doldurmalı

[D] Eline geçen fırsatları değerlendirip mal ve para biriktirmek.

Yas tutmak

[D] Bir üzüntü sebebi ile; eğlenmemek, gülmemek gibi hareketlerle acısını açığa vurmak.

Yayan yapıldak

[D] Çıplak ayakla ve vasıta olmadan, yürüyerek, yürür durumda.

Yaza çıkardık danayı beğenmez oldu anayı

[A] Tarafımızdan yetiştirilen büyütülen, imkân sahibi yapılan gençler bizi beğenmez oldular.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy

[A] İçinde yaşanılan zamanın şartları bizim düşünce ve davranışlarımıza uymayabilir. Kendi düşüncelerimizi kabul ettirmek için etrafımızdakilerle sürtüşmek doğru değildir. Zamanın gidişine uymak, ona göre davranmak en çıkar yoldur.

Zırnık bile vermemek

[D] En kötüsünü, en küçüğünü bile vermemek. Hiçbir şey vermemek.
Sitesi.WEB.TR © 2010