Arife tarif ne lâzım

[D] Konu hakkında yeterli ip uçları verilmiştir. Konunun yabancısı olmayanlar hemen anlayacaklardır. Başka bir şey söylemek gereksizdir.

Çocuksuz kadın meyvesiz ağaca benzer

[S.G] Ailenin devamını çocuk sağlar. Kadın ne kadar iyi olursa olsun çocuğu olmayınca gelecekte hem kendisinin hem ailesinin unutulmasına neden olur. Ailenin mutluluğu çocukla tamamlanır. Bunun için çocuğu olmayan kadın verimi olmayan ağaca benzer. Ailesini gerekli bir mutluluktan yoksun bırakır.

Düşte görse hayra yormamak

[D] Beklemediği bir zamanda çok güzel bir durumla karşılaşmak. Karşılaştığı bu duruma inanamamak.

Gelin altın kürsü getirmiş, çıkıp üstüne oturmuş

[A] Bir topluluğa yeni gelen kimse beraberinde birçok eşya getirebilir. Bunlar topluma verilecekse toplumun ilgisini çeker. Belki de eleştiriye neden olur. Ama o kimse bunu bizzat kendi kullanacaksa toplumun kişilerini ilgilendirmez iyi veya kötü olması kişinin kendisini ilgilendirir.

İçi içine sığmamak

[D] Sevinmek. Sevinçten çok heyecanlanmak. Coşmak.

Peşine takılmak

[D] Onu takip eder duruma gelmek. Arkasından gitmek, onu takip etmek. Bir dileğini gerçekleştirmek için takip etmek.

Sular kararmak

[D] Yavaş yavaş akşam olmaya başlamak.

Şeyhin kerameti kendinden menkul (söylenen, anlatılan)

[D] Büyük işler yaptığını kendisi anlatıyor ama görünürde ne iş, ne de işi gösterir kanıt var.

Üzüm üzüme baka baka kararır

[A] Çok samimi olan kimseler birbirlerinin huylarını benimserler. Bunun için kötülerle arkadaşlık edenler kötü, iyilerle arkadaşlık edenler iyi huylar kazanırlar.

Yanıp yakılmak

[D] Derdini anlatarak sızlanmak.
Sitesi.WEB.TR © 2010