Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası

[D] Kendisine söylenen sözleri anlamadığı gibi devamlı yanlış yorumlar yapıyor.

Beş parmak bir değildir: (Beş parmağın beşi bir olmamak)

[A] Gerek bir aile içinde gerekse bir toplulukta beraber bulunanların arasında zekâ, davranış, yetenek, yaradılış yönünden ayrım bulunur.

Çığırından çıkmak

[D] Doğru yolu terk etmek, ayrılmak. İşin amacından sapması, istenmeyen bir hâl alması.

Her inleyen ölmez

[A] Karşılaşılan sıkıntılı ve zor durumlar mutlak surette kötü bir biçimde sonuçlanmaz. Mutlu sonuçlar da doğabilir.

Kör kandil

[D] Çok sarhoş.

Para etmemek

[D] Değeri olmamak. Etkisini gösterememek, etkisi olmamak.

Rüzgâr eken, fırtına biçer

[A] Etrafında bulunanlara her zaman kötülük yapan, hele bu kötülüğü çıkar sağlamak için yapan kimseler sonunda mutlaka büyük kötülüklerle karşılaşırlar. En büyük zararlara da uğrarlar.

Soğan yemedim ki ağzım koksun

[D] Yaptığım işler kötü değildir, kimsenin zararını amaçlamamıştır. Bunun için yaptıklarımın sonucundan korkmaya da gerek yoktur.

Tırabzan babası

[D] Baba olduğu hâlde babalık görevlerini yerine getirmeyen tırabzanlarda en başta bulunan, kalınca, merdiven basamağına dikey, ince kolon, çubuk.

Yalayıp yutmak

[D] Önüne konanların hepsini kısa zamanda yiyip bitirmek, hiçbir şey bırakmamak.
Sitesi.WEB.TR © 2010