Anamızı rüşvet ile işret ağlatır

[A] Toplumun iki yarası rüşvet ile işrettir. Devlet kapısında para ile iş yaptırma olan rüşvet devletin, insanın vücudunun yıpranmasına sebep olan işret de insanın çökmesine sebep olur.

Aramakla bulunmaz

[D] Çok değerli, kıymetli bir şey, ancak herhangi bir yerde tesadüf eseri olarak rastlantı sonucu bulunabilir.

Atta karın, yiğitte burun

[A] İyi soylu atın karnı, yiğidin de burnu büyük olmalıdır.

Huda namerde değil, merde dahi muhtaç etmesin

[A] Tanrı insanı hiç kimseye muhtaç etmesin. En yakınlarına bile muhtaç olmak iyi değildir. İhtiyacı gideren kişinin biraz surat asması, ihtiyaç sahibini üzer, incitir. Hele mert olmayanlardan yardım almak, mert bir kimse için ölümden de beterdir.

Kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür

[D] Kendisindeki büyük kusurları görmeyip başkalarının küçük kusurlarını söz konusu, dedikodu yapar, çekiştirir, kınar.

Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider

[A] Bir ailede büyükler nasıl bir yaşam içinde iseler çocuklar da aynı şekilde yaşarlar.

Put kesilmek

[D] Sessiz, hareketsiz bir şekilde kalmak. Kalakalmak.

Sanat altın bileziktir

[A] Sanat bir kimsenin bir işi en iyi bir biçimde her yerde ve şartta yapmasıdır. Bu sebeple bu kimse hiçbir zaman darda kalmaz. Geçimini her zaman en iyi şekilde temin eder. Etrafındakilere de faydası dokunur. Onun içindir ki bir sanatı öğrenmek ve uygulamak en iyi yol, yöntemdir.

Sona kalan dona kalır

[A] Yapılacak her işin bir zamanı mutlak vardır. Vaktinde ele alınmayan işler başarılı sonuç veremezler.

Yapmadığı kalmamak

[D] Zararlı birçok iş yapmak. Başka kimselere sıkıntı vermek.
Sitesi.WEB.TR © 2010