Arife tarif ne lâzım

[D] Konu hakkında yeterli ip uçları verilmiştir. Konunun yabancısı olmayanlar hemen anlayacaklardır. Başka bir şey söylemek gereksizdir.

Bu dünya bir değirmendir ki bir gün öğütür bizi

[Ö] Kişi bu dünyada ne kadar zengin ve güçlü olursa olsun gün gelecek bu güçlerini ya kaybedecektir. Veya ihtiyarlayacaktır. Her iki hâlde de eski gücünü kaybetmiş olacaktır.

Can sıkıntısı

[D] Uzun süre işsiz kalmaktan veya sonu kötü biten bir olaydan duyulan sıkıntı.

Eski köye yeni âdet

[D] Eskiden beri kullanılan âdetlerin yerleşmiş bulunduğu bir topluma yeni uygulamalar getirmek. Faydası belli eski uygulamaların yerine ne fayda vereceği henüz belli olmamış yeni uygulamalar getirmeye çalışmak.

Fitne sokmak

[D] İnsanları birbirine düşürmek. İnsanları birbirine düşürecek, geçimsizlik yapacak durumlara düşürmek.

Kaçın kurası

[D] Birçok olaya şahit olmuş, aldatılması çok zor, tecrübeli kimse.

Köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor

[A] Kendisine karşı çıkılmayacak bir ortam bulmuş istediğini rahatça yapıyor, uyguluyor.

Kör kütük sarhoş

[D] Kendini bilemeyecek derecede içkili, sarhoş.

Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne

[A] Dostlar arasındaki ilişkiler usandıracak, bıktıracak şekilde olmamalıdır. Dost da olsanız sık sık gittiğiniz dostunuza huzur vermezsiniz. Onu usandırırsınız.

Tek tük

[D] Seyrek biçimde, bir iki tane, az.
Sitesi.WEB.TR © 2010