Bir çöplükte iki horoz ötmez

[D] Bir toplumun yönetiminde iki lider olmaz. İki liderle yönetilen toplumlarda anlaşmazlık çokça olur. Topluluk da ileriye giden bir toplum olmaktan çıkar, huzursuz bir toplum hâline gelir.

Bir Köroğlu bir Ayvaz

[D] Hiç kimse yok, kalmamış. Bir kadın bir de kocası.

Dünya başına dar olmak

[D] Büyük bir sıkıntı içinde olmak. Büyük bir sıkıntı ile karşılaşıp, yenilgiye uğrayıp, çaresizlik içinde kalmak. Karamsar, kötümser olmak.

Etme bulma dünyası

[A] Bu dünya kötülük yapan kimselerin yaptığı kötülüklerin karşılığını gördüğü yerdir. Kötülük yapan kötülük, iyilik yapan iyilik bulur.

Hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak

[D] Kime inanacağına, kimin sözünü dinleyip yerine getireceğine karar verememek, şaşkın olmak.

Kafa kâğıdı

[S.G] Nüfus kâğıdı. Hüviyet varakası.

Nerede hareket, orada bereket

[A] Çalışmanın çok olduğu yerde bu çalışmaların sonucu olan ürünler de çok olur. Ürün çok olur, bereket çok olur. İnsanlar daha huzurlu daha mutlu ve başarılı olurlar.

Rüya görmüşe dönmek

[D] Var olan her şey yok olmak, sanki hiç olmamış, yaşanmamış, kullanılmamış gibi olmak. Bitmek, son bulmak, kaybolmak.

Sağ olsun, var olsun, benden ırak olsun

[A] Asalak durumda olan, çalışmayıp durmadan yardım isteyen kimseler hakkında kullanılır. İyi olsun, sağlıklı olsun, dertli olmasın. Ama bana da sıkıntı vermesin.

Vakit nakittir

[A] Zaman en değerli şeyimizdir. Değerli zannettiğimiz para ve para ile aldığımız mal, mülk de zaman içinde kazanılmıştır. Zaman bunlardan da değerlidir. Hayatımızda en/küçük bir zaman birimini bile boşa geçirmemek lâzımdır.
Sitesi.WEB.TR © 2010