Aç bırakma hırsız, çok söyleme arsız edersin

[A] İşde ve evde yönetici durumda olan kişiler yönettiklerini aç bırakmamalıdırlar. Aç kalan kimse karnını doyurmak için çalar. Yönetenler bir şeyi, etrafında bulunanlara birçok defa arka arkaya söylerse bıkkınlık meydana gelir. Sözleri dinlenmez. Zor durumda kalırlar. Bunun için az ve öz konuşmak gerekmektedir.

Fiyaka satmak

[D] Gösteriş yapmak, çalım satmak.

Gençliğin kıymeti bilinse, kocalığın şikâyeti az olur

[A] Pek çok kimse gençlik yıllarının kıymetini bilmez. Zamanını parasını boşa harcar. Yapılması gerekli işleri ileride yaparım diyerek ihmal eder. Gençlik geçince de artık yapmak imkânını bulamaz. Halbuki gençlikte nasıl hareket edileceği bilinip plânlayıp öyle yapılsa ihtiyarlıkta pişmanlık duyulacak olaylar azalır. Her iş zamanında yapıldığı için de insan huzurlu olur. Etrafına daha olumlu davranır. Sevgiye en fazla ihtiyacı olduğu zaman bu sevgi kendisine fazlası ile gösterilir. Gençlikte ihtiyarlığını düşünmeyen kimse ise yapamadığı işler için huzursuzluk duyar, yapmaya çalışsa da başarılı olamaz. Huzursuzluğu nedeni ile sevilmeyen istenmeyen bir ihtiyar olur. Son günleri de mutluluk içinde geçmez.

Hayırlı babanın hayırsız evlâdı

[S.G] Ailesi iyi dürüst olduğu hâlde çocuğu kötü anlayışsız, kötülük etmekten hoşlanan kimse.

Helva demesini de bilirim, halva demesini de

[D] Her ortamda nasıl hareket edileceğini, nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim.

Herkes ettiğinden utansın

[G.S] Bazı kimseler imkân buldukları zaman etrafındakiler kötü davranmaktan çekinmezler. Ellerinden güçleri alınınca da çaresizlik içinde "yapmak istemedim" diyerek özür bildirirler. Pişmanlık bildirirler. Ama yüzlerine bir şey söylenmese de bağışlanmaları güçtür. Bunun için elimizde güç var diyerek ileride pişman olacağımız davranışlarda bulunmak çok büyük hata olur.

Kafa kafaya vermek

[D] Beraber düşünüp, beraber hareket etmek.

Kulak misafiri olmak

[D] Yakınında konuşulan sözleri ister istemez dinlemek.

Od yok, ocak yok

[D] Çok yoksul olmak. Yiyecek, pişirilecek hiçbir şeyi bulunmamak.

Uçkuruna sağlam olmak

[D] Namus konusunda güvenilir olmak. Her önüne gelen ile düşüp kalkmamak.
Sitesi.WEB.TR © 2010