Adama dönmek

[D] Zor, kötü durumda iken iyi bir duruma gelmek. Düzelmek.

Çıra dibi karanlık olur: (Mum dibine ışık vermez)

[A] Bazı insanlar başka kimselere çok yardım ederler. Onlar tarafından iyi olarak tanınırlar. Bu kişiler başkalarına yaptıkları bu yardımı en yakınlarından esirgerler, en yakınlarına yapmazlar. Oysa yardıma en yakında bulunan ve ihtiyacı olandan başlamak gerekir.

Çivi kesmek

[D] Çok fazla üşümek.

Doğru söz acıdır

[A] Karşısındakinin yanlışlarını onun yüzüne söyleyen kimsenin sözleri karşısındakine acı gelir. Sözler acı gelse de söylemekte yarar vardır. Çünkü yanlışlar böylece önlenmiş olur, devam etmez.

Haya insanın nurudur

[G.S] Kişi, kötü olarak yaptığı her hareketin utancını duyabilmelidir. Bilmeyerek yaptığı her işin sonunda özür dilemek kişiyi küçültmez, tam tersine büyütür.

Herkese yorulduğu yerde han yaptırmazlar

[A] Bazı sorumluluklar yüklenmiş kişilerin sorumluluklarını istedikleri gibi kullanmaları mümkün değildir. Yükümlülüklerini canı istediği zaman yerine getirmesi, istemediği zaman getirmemesi hakkı o kişiye tanınmaz. İstediği gibi hareket etmesi imkânsızdır.

Söylesem söz olur, söylemesem dert

[Ö] Yaptığı çok kötüdür. Yüzüne vurulsa dedikodu yapıp üste çıkmaya çalışacaktır. Ben de düşman kazanacağım. Söylemesem bu yaptıkları yanına kalacak, bir daha tekrarlanacak, kötü sonuçlar alınacaktır. Bu da bana sıkıntı verecek bir durum oluşturacaktır.

Top gibi gürlemek

[D] Birden büyük bir ses çıkararak bağırmak. Hiç umulmayan bir zaman ve biçimde ölmek.

Yüzü tutmamak

[D] Bir şeyi yapmaktan, istemekten, söylemekten sıkıldığı için çekinmek.

Zevahiri kurtarmak

[D] Bir iş yapıyor görünmek. İşi yapmadığı hâlde yarım yamalak yaparak yapıyor görüntüsü vermek.
Sitesi.WEB.TR © 2010