Feneri nerede söndürdün

[D] Geç kaldın, geceyi nerede geçirdin?

Fermanlı deli

[D] Deli olduğu bütün kişilerce kabul edilen, dengesizliği etrafındakilerce de kabul edilmiş olan kimse, kimseler.

Feryat ile figanın göklere çıkması

[D] Bağırıp çağırmak, bütün etrafı rahatsız edecek kadar çokça bağırıp çağırmak.

Fes düştü kel açıldı

[D] Saklanan bütün yalan ve dolanlar meydana çıktı. Saklanmaya çalışılan bütün gizli tarafları belli oldu.

Fesat karıştırmak

[D] İnsanları birbirine düşman edecek işler yapmak, davranışlarda bulunmak. Karışıklık, kargaşa çıkarmak.

Fesat kumkuması

[D] Devamlı fesat çıkarmak. Etrafı karıştırmak.

Fıçı gibi

[D] Boyu çok kısa, kendisi çok şişman.

Fındık kurdu

[D] Kendisi ufak tefek, canlı ve şişmanca.

Fırıldak çevirmek

[D] Arzu ettiği işi dolambaçlı, hileli yollardan gerçekleştirmek. Dalavereli işler yapmak.

Fırıldak gibi dönmek

[D] Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.

Fırsat kollamak

[D] Yapılmak istenen iş için uygun zaman kollamak, bu durumdan yararlanmak. Durumu beklemek.

Fırsatı ganimet bilmek

[D] Oluşan fırsatlardan yararlanmak. Çıkacak fırsatlardan hemen yararlanmak.

Fıstıkî makam

[D] Durumunu hiç bozmadan, ağır bir şekilde.

Fi tarihinde

[D] Çok eski zamanda. Belli olmayan bir zamanda.

Fidan boylu

[D] Zayıf ince, uzun boylu.

Fincancı katırlarını ürkütmek

[D] Kendisinden kötülük gelmesi beklenen birisinin hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunmak. Güçlü bir kişiyi kızdıracak şekilde hareket etmek.

Fink atmak

[D] Gönlünce gezmek, eğlenmek. Çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.

Firavun gibi sözünden dönmemek

[S.G] Söylediği sözün yanlış olduğunu bile bile doğru olduğu yolunda ısrar etmek. Gerekirse bu ısrarı kuvvet kullanarak sağlamak.

Fit vermek

[D] Bir kişiyi diğerine karşı kışkırtmak.

Fitil fitil burnundan gelmek

[D] Çok sıkıntı çekmek. Elde ettiği iyi ve güzel, yararlı bir şeyden sonra karşılaştığı kötü durumlar nedeniyle yaşadığı güzel olayların zehir olması, üzüntü verir duruma gelmesi.
Sitesi.WEB.TR © 2010
Toplam 3 sayfadan 2. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 1, 2, 3, Sonraki