Baş yastığı baş derdini bilmez

[A] İnsanın derdi, sıkıntısı içindedir. En yakınları bile bunu bilip anlayamazlar.

Başa gelen çekilir

[A] Elimizde olmayan nedenlerle başımıza gelen kötü olayları, felâketleri çekmekten başka çaremiz yoktur.

Başa kakmak

[D] Kendisine yapılan bir iyiliği yüzüne vurmak.

Baş göz etmek

[D] Evlendirmek. Yuvasını yapmak.

Başı ağrımak

[D] Pek ilgisi olmayan bir işten sorumlu olarak görülmek.

Başı bacadan aşmak

[D] Bulunduğu yerde büyük kabul edilmek. Kendisi büyük olmadığı hâlde başkaları tarafından büyük olarak görülmek.

Başı dara düşmek

[D] Zor durumda kalmak. Sıkıntıda olmak.

Başı doğrulmak

[D] Sıkıntılı durumdan kurtulmak, rahata, mutluluğa kavuşmak.

Başı dumanlı

[D] Herhangi bir nedenle (içki, aşk vb.) sarhoş durumda olmak. Üst taraflarını sis kaplamak. (Dağlar için)

Başı göğe ermek

[D] Büyük bir istekle arzuladığı şeyi elde edip sevinmek. Elde edilmesi çok zor bir şeyi elde ettiği için gururlu ve şaşkın durumda olmak.

Başı gözü sadakası

[D] İleride karşılaşılabilecek felâketler için önceden sadaka vermek. Yoksullara yardım etmek.

Başı nara yanmak

[D] İstemediği hâlde bir başkası için zarara uğramak, zarar görmek.

Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez

[A] İşlerini deneyimsiz kişilere yaptıranlar, işlerinin idaresini deneyimsiz kişilere verenler bu kimselerin yaratacağı zararları çekmeye, sıkıntılara katlanmaya hazır olmalıdırlar.

Başını dinlemek

[D] Dinlenmek. Gürültüden uzak kalarak vakit geçirmek.

Başına buyruk

[D] Dilediğini, dilediği gibi yapan, kimseden izin almak gereğini duymayan.

Başına çorap örmek

[D] Bir kimseyi ona belli etmeden zor duruma düşürmek. Felâkete sürüklemek.

Başına devlet kuşu konmak

[D] Ummadığı bir zamanda büyük bir imkâna kavuşmak. Büyük bir nimet elde etmek.

Başına kaynar sular dökülmek

[D] Utanılacak bir durum karşısında kalıp sıkıntıdan vücudunu ter kaplamak, ter basmak.

Başında kavak yelleri esmek

[D] Olmayacak şeylerle vakit öldürmek. Sorumsuzca düşünüp hareket etmek.

Başından büyük halt etmek

[D] Kıvıramayacağı, beceremeyeceği bir işe başlayıp sonunda kötü duruma düşmek.
Sitesi.WEB.TR © 2010
Toplam 13 sayfadan 4. sayfadasınız, sayfaya git: Önceki, 2, 3, 4, 5, 6, Sonraki